Tłumacz rosyjski: czy dokumenty są objęte klauzulą poufności? Sprawdzamy!

Tłumacz rosyjski
Dodane przez użytkownika Damek | 08-08-23

Poufność danych powierzanych firmom zewnętrznym to najbardziej cenione kryterium współpracy zarówno dla osób prywatnych jak i firm. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji wrażliwych jest priorytetem także w branży tłumaczeniowej. Czy dokumenty powierzone profesjonaliście są objęte klauzulą poufności? Sprawdzamy na przykładzie tłumacza rosyjskiego.

Zasada poufności w tłumaczeniach rosyjskich

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) wszelkie dane wrażliwe powierzane osobom trzecim powinny być przez nie chronione z najwyższą starannością. Przepisy przewidują wiele narzędzi, które mają zapewnić zachowanie maksymalnej poufności powierzonych informacji. Są to dane wrażliwe takie jak imię, nazwisko, PESEL, jak również informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Powierzając dokumenty do przekładu tłumaczowi rosyjsko polskiemu czy każdemu innemu specjaliście językowemu klient powinien mieć pewność, że informacje wynikające pośrednio lub bezpośrednio z powierzonych treści nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
Bezpieczne przetwarzanie danych oraz wdrożenie odpowiednich środków zabezpieczających jest priorytetem działania branży tłumaczeniowej. Oznacza to, że wszelkie dokumenty powierzone do biura tłumaczeń oraz samemu tłumaczowi rosyjskiemu objęte są klauzulą poufności. W praktyce polega to na powstrzymaniu się od przetwarzania informacji w celach innych niż zlecone zadanie. Dzięki temu klient ma pewność, że wszelkie informacje zawarte w dokumentach nie zostaną ujawnione do wiadomości osobom niepowołanym.

Obowiązek zachowania tajemnicy w zawodzie tłumacza rosyjskiego

Osoba, która jest tłumaczem rosyjskiego na polski, jak również każdego innego języka, przy realizacji przekładu, zobowiązuje się do przetłumaczenia tekstu rzetelnie i prawidłowo. Podczas translacji uzyskuje wgląd do treści, które mogą mieć charakter poufny tak jak m.in. dane osobowe czy objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony tego rodzaju informacji, tłumacz zobowiązany jest do zachowania poufności, co zgodne jest z zasadami etyki tłumacza. Jest to zespół norm, zgodnie z którymi powinien postępować on podczas realizacji usługi. Reguły te obowiązują wszystkich tłumaczy, bez względu na kwalifikacje zawodowe oraz zakres przekładanych treści.
Szczególnym zasadom podlegają dokumenty powierzone do przekładów. Z uwagi na ich charakter urzędowy i zawarte w nich dane, tego rodzaju treści powinny być szczególnie chronione. Doświadczony i profesjonalny tłumacz rosyjski oraz każdego innego języka obcego zadba o zachowanie najwyższej poufności danych zawartych w powierzonych mu dokumentach.
Szukając osoby, która zapewni odpowiednie bezpieczeństwo powierzonych danych, godnym polecenia wyborem będzie tłumacz rosyjskiego z biura Supertłumacz. To firma, która profesjonalnie dba o poufność i ochronę informacji niejawnych i doskonale wie, jak ważne jest bezpieczeństwo powierzonych danych.

Tajemnica zawodowa i obowiązek zachowania poufności przez tłumacza rosyjskiego

Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy wszystkich tłumaczy, jednak szczególne zasady obowiązują tłumaczy przysięgłych. Z usług takiego specjalisty korzystają zarówno osoby prywatne jak i firmy, urzędy i organy wymiaru sprawiedliwości. Taka osoba, świadcząc swoje usługi podczas tłumaczenia rosyjskiego, uzyskuje dostęp do informacji zawartych w przekładanych dokumentach. Często są to dane finansowe, prawne czy medyczne, które nie są przeznaczone do wiadomości osób postronnych. Z tych względów szczególnie zobligowany jest do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności danych.
Obowiązek zachowania w sekrecie informacji zawartych w dokumentach objętych klauzula poufności to warunek konieczny dla wykonywania zawodu tłumacza. Nie tylko tłumacza rosyjskiego, ale także wszystkich specjalizacji językowych. Zlecając przekład dokumentów zawierających poufne dane, warto postawić na dobre biuro tłumaczeń rosyjskiego, które zapewni najwyższą ochronę powierzonych treści.